hafakker.nl

Oplevering

 

Voor een nieuwe woning of na een verbouwing / aanpassing / verbouwing van uw huidige woning,  kunnen wij u bijstaan bij de oplevering hiervan. Tijdens deze oplevering kijken we dan met u of de woning voldoet aan regelgeving, normering en het afwerkingsniveau. Denk hierbij aan beschadigingen, maar ook niet vlakke vloeren en wanden, tegelwerk, mechanische ventilatie, Cv-ketel en eventuele lekkages. Tijdens de rondgang in de woning krijgt u ook uitleg van aanwezige installaties en tips voor het in gebruik nemen van de woning. Na afloop van de inspectie controleren wij met u of de bouwer (of diens vertegenwoordiger) alle gebreken in het proces verbaal heeft genoteerd. Van de oplevering/inspectie maken wij een rapport wat u digitaal toegestuurd krijgt. Klik hier voor een voorbeeld rapport.

Voorbeelden van gebreken die zoal voorkomen tijdens een oplevering: verkeerd geplaatste onderdelen, ontbrekend lood op dak, lekkages van installaties 
Meer voorbeelden vind u in de afbeeldingen hieronder: