Controle tijdens de bouw. 

 

Tijdens het bouwproces kijken wij mee op de bouwplaats. We volgen het bouwproces op de voet. We kunnen dit al vanaf de aanleg van de fundering, en pakken steekproefsgewijs meerdere momenten in het bouwproces. Met deze dienst kunnen we vroegtijdig fouten constateren zodat er nog aanpassingen mogelijk zijn.  Is de isolatie in de buitenmuur bv. wel goed aangebracht of kloppen de loodaansluitingen wel?  Bij het meerwerk kan het bv. ook voorkomen dat extra leidingen, stopcontacten of het maken van een andere ruimte indeling niet volgens de omschrijving worden uitgevoerd. Heeft u wel de juiste tegels in de badkamer? 
Ook voor verbouwen of aanbouwen kunnen wij een controle uitvoeren. 

Van de inspectie maken wij een rapport wat u digitaal toegestuurd krijgt.